Spoločnosť Service Segment s.r.o. ( so sídlom Kpt. Jána Rašu 3143/25 84101 Bratislava, IČO: 52491854, IČ DPH/DIČ: SK2121044085)

prehlasuje, že všetky modely ponúkané na tlač predaného tovaru sú stiahnuté z voľne prístupných zdrojov alebo riadne zakúpené.

Naša spoločnosť nepropaguje ani nevytvára reklamu žiadnej značke, spoločnosti ani výrobcovi tovarov. Takisto zdôrazňujeme, že našim cieľom nie je poškodzovať žiadne meno firmy ani znehodnocovať značku.

V našom úmysle nie je ani ďalej šíriť alebo uverejňovať akékoľvek ponúkané modely. Z tohto dôvodu sú naše stránky uzamknuté na akékoľvek stiahnutia obrázkov, textov a iného.

Prosím, berte na vedomie, že na vytlačenom výrobku sa môže objaviť aj logo alebo slogan z predošlej tlače (jeden prípad zo 100).

Mgr. Katarína Tomášová
Konateľka

Juraj Štefanka
Obchodný riaditeľ

V Bratislave, dňa 01.01.2021