Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, s ktorými Service Segment s.r.o. prichádza do styku sú:

–          meno a priezvisko zákazníka
–          adresa zákazníka
–          telefonický kontakt zákazníka
–          mailová adresa zákazníka

Service Segment s.r.o. takto poskytnuté osobné údaje zákazníkov neposkytuje ani nesprístupňuje tretím osobám, s výnimkou prepravnej spoločnosti za účelom doručenia zásielky s tovarom, poisťovni za účelom poistenia tovaru a spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 02387727, DIČ: CZ02387727 za účelom skvalitňovania služieb.

Service Segment s.r.o. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov, ktoré spracúva tým, že ich chráni pred odcudzením, stratou, zmenou a rozširovaním. Na tento účel je zabezpečené primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania.